“BU PATRİARKAL DÜZENE İTİRAZIMIZ VAR!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ dolayısıyla bir açıklama yaparak, erkek egemenliğine, kadın düşmanlığına, homofobiye, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve emek sömürüsüne karşı seslerini çoğaltacaklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine bağlı olarak her zaman taraf olacaklarını vurguladı.  Ülkede ve dünyanın farklı yerlerinde, her türlü şiddetin kurumsal ve sistematik bir şekilde yapıldığı bir dönemin yaşandığının kaydedildiği açıklamada, gençler olarak, erkek egemen, cinsiyetçi, muhafazakar politikalar üzerinden yürüyenlerin çok iyi tanındığı belirtildi.  “Amaçları biat eden, sorgulamaksızın boyun eğen, ataerkil düzenin belirlemiş olduğu kalıpların dışına çıkmayan, şiddete, baskıya ve adaletsizliğe karşı ses çıkarmayan kadın toplulukları yaratmak” vurgusunun yapıldığı açıklamada, Bununla birlikte güç odaklı şiddet, baskı ve sömürü politikalarıyla yönetmenin hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, “CTP’li gençler olarak yukarda saydığımız gerici politikaların karşısında duracak ve bu politikaların odak noktası olan kadınların yanında olacağız. Diğer taraftan ise Kıbrıs’ın kuzeyinde de günden güne artan aile içi şiddet, çocuk istismarı, taciz vb. gerçeklerle yüzleşip, bu konuda önlemler alınması için başta Sosyal Hizmetler Dairesi olmak üzere yerel yönetimler gibi kurumların daha aktif sahada yer alarak gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.İnancımız odur ki dünyayı, yaşamı ve bu ataerkil düzeni değiştirecek olan güçlü bir dayanışmadır. Bu nedenle, erkek egemenliğine, kadın düşmanlığına, homofobiye, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve emek sömürüsüne karşı sesimizi çoğaltacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerimize bağlı olarak taraf olacağız. CTP Gençlik Örgütü olarak yok oluşa karşı yaşamı, çaresizliğe karşı umudu, korkuya karşı cesareti çoğaltmak için kadınların haklı mücadelesinde meydanlardayız! 25 Kasım’ı sevgi ve dayanışma ile selamlarız” denildi.