MUHALEFETTEKİ KADIN VEKİLLERDEN TEPKİ

Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefetteki kadın milletvekilleri, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadın haklarına yönelik sarf ettiği sözlere ortak açıklamayla yanıt verdi. Ünsal’ın sözlerinin, modern ve seküler bir yaşam biçimini benimsemiş olan tüm Kıbrıslı Türkleri derinden rahatsız ettiği ifade edilen açıklamada, “Ülkemizde yaşayan tüm kadınların temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz ifadeleri görmezden gelmemiz veya kabullenmemiz halkın seçilmiş vekilleri olarak söz konusu değildir” denildi. Açıklamada, günümüzde kadınların insan haklarının temelini oluşturan medeni haklar başta olmak üzere, kadınların ekonomik, fiziksel ve cinsel tüm haklarına taarruz eden seminerler düzenlemenin Din İşleri Dairesi Başkanlığının görevlerini suistimal ettiği, Kıbrıs Türk halkının çağdaş, ilerici değerlerle yaşamaya alışmış, demokratik bir halk olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında da toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın haklarına saygılı bir devlet yapısı gelmektedir. Bu bağlamda kendisi bir devlet görevlisi olarak atanan Ahmet Ünsal’ın kadınların özel ve kamusal alanlarda nasıl yaşayacaklarına dair demokrasi ile bağdaşmayan vaazlar vermesi kabul edilebilir değildir. Kadınların bireysel ve medeni haklarına müdahale eden hiçbir yaklaşıma müsaademiz olmadığı gibi, kadınların yaşamları hakkında söz söylemenin hiçbir kurum yetkilisinin görevi olmadığını belirtmek isteriz.” Bu kapsamda, muhalif kadın milletvekilleri olarak Ünsal’a görevlerinin hatırlatıldığı açıklamada, “Kendisini sarf ettiği sözlerden dolayı kınadığımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe tarafından yayınlanan açıklamada imzası bulunan Milletvekilleri şöyle: CTP Milletvekilleri: Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fide Kürşat, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu Bağımsız Milletvekilleri: Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers.