UBP-DP-YDP HÜKÜMETİ, GÖREVDEN ALMA VE ATAMALARA DEVAM EDİYOR

UBP-DP-YDP Hükümeti, görevden alma ve atamalara devam ediyor. Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci görevden alındı, yerine Veysi Bozcan atandı. Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu da görevden alındı, yerine Mehmet Cabacaba atandı. UBP-DP-YDP Hükümeti, 3 Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, ‘Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına’ ilişkin hazırladığı yasa gücünde kararname süresini 28 Şubat’a kadar uzattı. Hazırlanan yeni yasa gücündeki kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.