PAYLAŞ

 

    

   

   

İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİNE YASAL ÖNLEM ÖNERİSİ

ANA HABER - 08/06/2018

Ülkenin kanayan yarası haline gelen, mültecilerden seks kölelerine kadar birçok mağdur üreten “insan kaçakçılığı” ve “insan ticareti” suçlarının önlemesi hedefiyle adım atılarak Ceza Yasası ile ilgili değişiklik önerisi hazırlandı. Öneri, nisan ayında Meclis’ten geçen Birleşmiş Millet Sınır Aşırı Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi Protokolü’nün gereği olarak CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli tarafından Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi sunuldu. Öneride, halen 10 hafta olan hamileliğin yasal olarak sonlandırılması süresinin 14 haftaya çıkarılması da yer alıyor. 5 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan öneriyle ilgili görüş ve öneriler, yedi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak yapılabilecek. Öneri, Meclis Genel Kurulu’nda alınan kararla, komitede ivedilikle görüşülecek. Önerinin hazırlanma gerekçesi arasında, insan ticareti ve kaçakçılığıyla uğraşan suç örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerine zemin sağlamak da var. İnsan kaçakçılığını ağır bir suç olarak tanımlayan öneriye göre, bu suçtan mahkum olanlar 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilecek. İnsan kaçakçılığıyla ülkeye sokulanlar ya da ülkeden çıkarılanlar bu düzenlemeyle insan kaçakçılığı mağduru kabul edilecek ve haklarında cezai işlem uygulanmayacak. Suç, on sekiz yaşından küçük, bedenen veya aklen savunmasız olan kişiye karşı, hayati tehlike teşkil eden şartlar altında veya onur kırıcı muameleyle işlenmişse ve