YASAĞIN KALDIRILMA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararının kaldırılması için yapılan başvuruyu reddettiği bildirildi. Bağımsızlık Yolu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, itiraza gelen cevap sonrası, giriş yasağıyla ilgili hukuk yolunun açılmış olduğu ve Rahvancıoğlu’nun giriş yasağıyla ilgili, yasağın kaldırılması amacıyla Ankara’da dava dosyalanacağı açıklandı. Açıklamada, Rahvancıoğlu’nun, 24 Eylül 2022’de Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmek istediği ancak Türkiye’ye girişinin N82 koduyla engellendiği hatırlatılarak Rahvancıoğlu’nun bu kodun ne olduğunun, kimin tarafından konduğunun öğrenilmesi ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığı ile karara itirazda bulunduğu belirtildi. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Genel Müdür Ramazan Seçilmiş imzasıyla verilen yanıtta; “Adı geçen hakkında yapılan incelemede Başkanlığımızca 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 7’ci fıkrası kapsamında istizan (ön izin) kararı alındığı tespit edilmiş olup kaldırılmasına ilişkin talebiniz olumsuz olarak değerlendirilmiştir” denildiği kaydedilen açıklamada, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasının 6 Aralık 2019 tarihinde yasaya şu ifadenin eklendiği bildirildi: “Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezalan ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.” Bağımsızlık Yolu açıklamasında, Genel Müdürlük tarafından verilen yanıtta Rahvancıoğlu’nun giriş yasağının Genel Müdürlükçe alındığının ifade edildiği kaydedilerek şöyle denildi: “İlgili madde incelendiği zaman Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye N82 koduyla ‘Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle’ alınmadığı anlaşılıyor. Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye N82 koduyla giriş yasağıyla ilgili TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na yapılan itiraza gelen cevap sonrası, giriş yasağıyla ilgili hukuk yolunun açılmış olduğu belirtilen açıklamada, Rahvancıoğlu’nun giriş yasağıyla ilgili, yasağın kaldırılması amacıyla Ankara’da dava dosyalanacağı açıklandı.

Bir cevap yazın